Pozdravna riječ

Dragi mještani i posjetitelji!

Dobro došli na dio stranice koji se odnosi na Mjesni odbora Vrana. Nadamo se kako će Vam ovaj kutak stranice biti koristan izvor informacija o aktivnostima i radu Mjesnog odbora Vrana i uopće o događanjima u našem mjestu.

Mjesna samouprava predstavlja jedan od organizacijskih oblika povezivanja građana na lokalnoj razini, s ciljem aktivnijeg uključivanja u obavljanje zajedničkih društvenih poslova. Predviđena je kao jednostavniji i neposredniji oblik povezivanja građana na lokalnoj razini od klasične jedinice lokalne samouprave (grada i općine). U tom smislu, mjesna samouprava predstavlja oblik organiziranja građana koji treba, u pravilu, savjetodavnim putem pripomoći boljem i kvalitetnijem funkcioniranju jedinica lokalne samouprave.

Svrha je i cilj mjesnih odbora, kao ustrojstvenog oblika mjesne samouprave, uočavati određene probleme u lokalnoj zajednici i predlagati načine njihova rješavanja tijelima jedinica lokalne samouprave, odnosno u našoj situaciji – tijelima općinske vlasti.

Čvrsto vjerujem da ćemo zajedničkim djelovanjem i suradnjom, na koju Vas ovim putem i pozivam, doprinijeti cjelovitom razvoju našeg mjesta i naše Općine.